Saltstänk och västkustsol - Färgfilm från 1952

Saltstänk & Västkustsol 

En film om BOHUSLÄN

Inspelad 1952

av Erling Zackrisson, Göteborg

Skildrar människor och verksamheter i Bohuslän

En resa från Stenpiren i Göteborg upp via många hamnar, landstiger i Svinesund och landvägen åter till Göteborg

Medverkar gör bland andra:

Ingrid Bergman, Lasse Dahlqvist, David Hellström, Hilma Svedahl

Digitalisering och bearbetning Jan G Andersson, Brålanda 

 

Filmen är 2,5 timmar lång

Entre 100 kr (under 12 år gratis). Fika i pausen ingår