Malmön i bilder

Fiskare bosatte sig tidigt på ön. Ett fiskeläge beskrivs i en jordebok från 1589.  År 1849 bestod fiskarsamhället dels av en klunga bostadshus vid buktens norra del och dels av en enkel rad bostäder utmed stranden söderut. Från förra sekelskiftet förändrades ön i takt med att stenindustrin växte fram på ön. 1913 uppnåddes det högsta invånarantalet, 1688 inv. Nu har både stenindustrin och konservindustrin gått i graven och numera dominerar verksamheter kopplade till turism, fritidsboende och båtliv. Under senare halvan av 1900-talet befolkades ön alltmer av fritidsboende och ön är i dag en mycket attraktiv sommarö. På sommaren är det förmodligen mer än 3000 invånare varav 230 är åretruntboende.

Här nedan ser du en del bilder från ön, merparten tagna av Stig Olsson.